Lid worden


Voor aanmelding als lid geldt de volgende eenvoudige procedure:

.

Men is lid zodra de jaarcontributie van EUR 35 is bijgeschreven op NL49 RABO 0353 0489 09, t.n.v. WSS Rotterdam Branch, Maassluis.

Vanwege kostenbesparing worden geen acceptgiro's verstuurd en men is lid voor het lopende jaar van 1/1 t/m 31/12.

 

Als de secretaris bericht krijgt van de penningmeester dat het bedrag is bijgeschreven wordt het volgende toegestuurd:

De Rotterdam Branch Magazines die in het jaar van aanmelding zijn verschenen.

Als welkomstgeschenk Deel 10 van 'Mooie schepen en banen in de haven van Rotterdam

 

 

https://watermerk.eu/

 

Gaarne tevens per email uw adres en contactgegevens sturen aan de penningmeester:

Erwin van Leeuwen zie colofon

Dit vanwege het feit dat bankafschriften dat niet volledig vermelden.

 

Wij hopen van harte u op de volgende branchavond te kunnen begroeten als lid.

Voor leden is er eenmaal per jaar een gratis vaartocht die de hele haven bestrijkt.