WSS Rotterdam Branch<--  U kunt op deze site navigeren door op de links in het linker 'boom'-paneel te klikken. De inhoud van de pagina's verschijnt in dit 'tekst'-paneel.

.

 

Door links op de "+" te klikken klapt het onderwerp uit.


<--  You can navigate this site by clicking on the links in the left 'tree' pane. The content of the pages will appear in this 'text' pane.


ZOEKEN op de website


Mededelingen en wijzigingen website


De Rotterdam Branch  is een afdeling van de World Ship Society , een in Engeland gevestigde, wereldwijd actieve vereniging waarvan de leden, hetzij beroepshalve, hetzij door een grote persoonlijke belangstelling, zich zeer nauw betrokken voelen bij schepen en de scheepvaart. De vereniging stelt zich ten doel haar leden regelmatig bij elkaar te brengen, te stimuleren in hun gemeenschappelijke belangstelling en hun kennis van hun interessegebied te vergroten.  
De Rotterdam Branch  doet dit onder meer   door het organiseren van:

Branchebijeenkomsten,
het uitgeven van het Rotterdam Branch Magazine
en het organiseren van maritieme evenementen,
alsmede excursies naar schepen, scheepswerven en maritieme bedrijven.
Wilt u meer informatie over de doelstellingen en activiteiten van de
World Ship Society   en van de Rotterdam Branch , of wilt u zich aanmelden als lid of donateur

Adres zie Colofon


  Schip & HavenDEO VOLENTE

 

De scheepsnaam is Latijn voor ‘Zo het God behaagt’, waarmee de religieuze achtergrond van Hartman Seatrade tot uitdrukking wordt gebracht. In partnership met Amasus in Delfzijl is de rederij gespecialiseerd in het vervoer van jachten binnen Europa. Het is een aantrekkelijke markt, want men heeft al meer dan 1250 jachten getransporteerd. Ze gaan voornamelijk van Middellandse Zeehavens naar Noordwest Europese en Oostzeehavens tot in de Botnische Golf. En, afhankelijk van winter- of zomerseizoen, ook weer andersom.

 

Ze worden vervoerd voor het in Monaco gevestigde STARCLASS YACHT TRANSPORT, waarvan de naam verticaal in de schoorsteen staat. Met twee Liebherr dekkranen van 120 ton kan in tandem het dubbele getild worden. De DEO VOLENTE kwam van Nice via Itali ë en enkele Spaanse havens en ging naar RHB in de Waalhaven. Een dag later vertrok het schip om koers te zetten naar Immingham en vandaar via Bremerhaven en Esbjerg naar de Oostzee. 15 dagen later kwam ze daarvandaan weer terug bij RHB om opnieuw enkele jachten te lossen.

 

Het gaat met gezwinde spoed, want met een krachtige W ä rtsil ä 8L32 diesel van 3850 kW is de DEO VOLENTE een hardloper die met gemak 18,5 knoop, oftewel ruim 34 km per uur, haalt. Het aantal omwentelingen per minuut (rpm) is 750 met een brandstofverbruik van 14 ton per etmaal. Met een lengte van 105 en 16 meter breed bedraagt de BT 2081 en de DWT 3550. Naast jachten wordt ook zware- en projectlading vervoerd. Thuishaven is Urk.

 

 

Tekst en fotografie: Cees de Keijzer