Voor aanmelding als lid geldt de volgende eenvoudige procedure:

Men is lid zodra de jaarcontributie van EURO 35,00 is bijgeschreven op
IBAN: NL49 RABO 0353 0489 09
t.n.v. World Ship Society/Rotterdam Branch.

Vanwege kostenbesparing worden geen acceptgiro’s verstuurd en men is lid voor het lopende jaar
van 1 januari t.e.m. 31 december.

Als de secretaris bericht krijgt van de penningmeester dat het bedrag is bijgeschreven wordt het volgende toegestuurd:

  • De Rotterdam Branch Magazines die in het jaar van aanmelding zijn verschenen.
  • Als welkomstgeschenk Deel 10 van ‘Mooie schepen en banen in de haven van Rotterdam’

uitgeverij watermerk

Gaarne tevens per e-mail uw adres en contactgegevens sturen aan de penningmeester:

Erwin van Leeuwen zie Colofon

Dit vanwege het feit dat bankafschriften dat niet volledig vermelden.

Wij hopen van harte u op de volgende branchavond te kunnen begroeten als lid.

Voor leden is er eenmaal per jaar een gratis vaartocht die de hele haven bestrijkt.

Lid worden